اگر شما قصد انجام پروژه ای توسط ما را دارید

لطفا برای ما پیام ارسال کنید و یا تماس بگیرید.


فرآیند

برای سفارش پروژه ابتدا مشتری از طریق تماس با ما پروژه خود را بیان می کند. پس از مدت یک یا دو روز در صورت تایید تیم فنی و تخصصی زمان و قیمت مورد نیاز برای انجام پروژه به اطلاع مشتری می رسد. مطمئن باشید هدف ما جلب رضایت مشتری خواهد بود. بنابراین از لحاظ قیمت و زمان انجام پروژه تا حد ممکن مشتری مدار خواهیم بود.
در صورت تایید نهایی پروژه توسط مشتری پس از اخذ درصدی از مبلغ پروژه کار توسط تیم فنی و تخصصی این شرکت شروع می شود و به صورت مرحله ای پیشرفت کار به مشتری اعلام می گردد.

مشاوره رایگان

چنانکه هر گونه پرسش و یا احتیاج به مشاوره در خصوص پروژه ها دارید
می توانید از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


شماره تماس: 09039290960